Välkommen till Medieportalen för företag i Trelleborg

Ditt mål och din målgrupps behov avgör vilken typ av marknadsföring som ger bäst effekt. Med fakta om trelleborgarnas mediebeteende, intressen och köpkraft kan du göra rätt val. Vi hjälper dig gärna!