Räckvidd och läsarprofiler

Nå flest med våra kanaler!

Du når flest i kommunen med hjälp av våra kanaler. Väljer du att annonsera både i tidningen och på vår sajt når du fler personer i vår region än med någon annan mediekanal.

Längre ner på sidan visar vi läsarprofil på Trelleborgs Allehandas läsare och besökare.

 • Så här stor andel i kommunen kan ni nå med oss

  Räckvidd unika personer som läser tidningen och/eller besöker sajten. Samma person räknas bara en gång. Varje unik besökare är oftast aktiv på flera plattformar.

  Källa: Sifo Orvesto 2017. Målgrupp Trelleborgs kommun. Daglig räckvidd print och genomsnittlig veckoräckvidd digitalt.

  Så här stor andel når vi i jämförelse med andra medier i kommunen

  Print & digitalt: Räckvidd unika personer som läser tidningen och/eller besöker sajten. Samma person räknas bara en gång. Varje unik besökare är oftast aktiv på flera plattformar.
  Print: Räckvidd unika personer per dag. Samma person räknas bara en gång.

  Källa: Sifo Orvesto 2017. Målgrupp Trelleborgs kommun.

  Trelleborgs Allehandas läsare

  Kontakter: Totala summan av läsare av tidningen och besökare på sajten oavsett om det är samma personer.
  Personer: Antal unika personer som läser tidningen och/eller besöker sajten. Samma person räknas bara en gång.
  Print: Antal unika personer per dag som läser tidningen.
  Digitalt: Antal unika personer per vecka. Samma person räknas bara en gång.

  Källa: Sifo Orvesto Helår 2017. 

  Trovärdighet

  Ju trovärdigare innehåll en annons omges av, desto högre blir också annonsens trovärdighet, visar den årliga undersökningen ADTRUST från NewsMediaWorks.

  Nettoförtroende för innehåll & annonser

  Källa: NewsMediaWorks ADTRUST 2018.
  Nettoförtroende = Andel som håller med (5-7 av 7) minus andel som inte håller med (1-3 av 7).

  Nu når vi fler än någonsin

  Sanningen är att vi nu når fler än någonsin. Detta tack vare att vi har flera kanaler men framförallt för att intresset för god lokal journalistik är fortsatt stort.

  Diagrammet visar den totala summan av läsare av tidningen och besökare på sajten oavsett om det är samma personer.

  Källa: Sifo Orvesto 2000 och 2017.

  Vikten av att synas i lokal morgontidning

  Morgontidningen har hög trovärdighet, vilket också omfattar dig som annonsör och dina annonser. Läsarna har en mer positiv inställning till annonser i morgontidningen än i många andra medier.

  Andel ganska eller mycket positiva till reklam i dessa medier

  Källa: Sifo Orvesto 2017.

  Öka din räckvidd – vi hjälper dig

  Repetition och tillskott är dubbel vinst!

  Med flera införanden och marknadsföring i fler kanaler ger din annons eller kampanj ett större intryck hos mottagaren. Dessutom når du nya läsare med fler införanden och tillskott i flera kanaler.
  Källa: Sifo Orvesto 2017

 • Hur ser våra tidningsläsare ut?

   Ålder
  Boendeform
  Sysselsättning
  Kön
  Hushållsstorlek

  Hur ser våra webbesökare ut?

   Ålder
  Boendeform
  Sysselsättning
  Kön
  Hushållsstorlek

 • Källa: Sifo Orvesto konsument och Orvesto Internet. Helår 2017