Teknisk info

Det gemensamma målet för alla dagstidningstryckerier i Sverige är att hålla en hög, jämn och likvärdig tryckkvalitet på varje tidningssida, varje dag, året runt. För att kunna uppnå det, krävs god kontroll över hela produktionsflödet, så att det går rätt till från början till slut.

Inlämning av annonsmaterial lämnas via en länk som skickas ut vid annonsbokning.

Kontakt vid teknikfrågor

Thomas Nilsson, tel. 0410-545 64
E-post: thomas.nilsson@trelleborgsallehanda.se

 • Printannonsering

  Inlämning av annonsmaterial lämnas via en länk som skickas ut vid annonsbokning.

  Annonsleverantören ansvarar för följande:
  • Att annonsmaterialet är producerat så att det överensstämmer med Materialkraven.
  • Att annonsmaterialet går att skriva ut på ett korrekt (fyrfärgsseparerat) sätt på rimlig tid.
  • Att annonsmaterialet lämnas i rätt tid och är namnsatt enligt given namnstandard.
  Tidningen ansvarar för följande:
  • Det digitala flödet ut mot tryck
  • Att tryckplåtsproduktionen är noggrant kalibrerad.
  • Att CTP är linjäriserad och att plåtarna är korrekt exponerade och framkallade.

  Tidningen ansvarar även för att tryckningen sker enligt gällande normer för svensk dagspress med korrekt register, punktförstoring, gråbalans och densitetsvärden för tryckfärgerna.

  Färgbibliotek

  Färgbiblioteket hjälper dig att snabbt välja trycksäkra CMYK-färger då färgmängden och färgblandningarna är anpassade för dagspresstryck. Färgbiblioteket heter ”Swedish Newspaper Color Library” och namnet på varje färg slutar med fyra siffror som representerar färgblandningen C.M.Y.K. i procent. Färgerna i färgbiblioteket är ett urval från de tryckta färgkartorna i Färgguiden som innehåller över 2000 CMYK-färger.

  Hämta:  Färgbibliotek

  Färguiden

  Färgguiden riktar sig till alla som arbetar med dagspresstryck.

  Del 1: Introduktion

  Tips och råd för att nå bästa resultat med färgannonser och annat material.

  • Hur du lyckas med färgåtergivningen.
  • Så får du optimalt resultat på foton.
  • Så bearbetar du bilder för dagspresstryck.
  • Så uppnås jämn tryckkvalitet.
  • Checklistor för bästa tryckkvalitet.
  Del 2: Färgkartor

  Del två innehåller ca 20 färgkartor med över 2000 CMYK-färger tryckta på dagstidningspapper.
  Färgerna är uppdelade efter tryckfärger, 2-färgsblandningar, akromatiska färger samt 3-färgsblandningar.
  Alla färger är anpassade till dagspresstryck genom att den totala färgmängden aldrig överstiger 240 % och ljusa färger har minst 5% då 1-4 färgmängd är svårt att uppnå trycktekniskt.

  Beställ: Färgguiden för dagspress.

  Rubrik- & textannonser

  Rubrikannonser större än modul 13 och textannonser senast kl 14.00 två dagar före införande.

  Rubrikannonser mindre än modul 13 senast kl 12.00 dagen innan införande.

  Korrekturannonser, senast en dag tidigare än ovanstående tider.

  Helmaterial

  Så kallat färdigt material, ska levereras senast kl 14.00 två dagar före införingsdag.

  Avbokning & ändring

  Avbokning av annons dag före införingsdag debiteras med 10% av annonskostnaden.

  Ändring av annons eller byte av färdigt material efter kl 14.00 dag före införingsdag debiteras med 300 kr.

  Digital annonsering

  Nativeannonsering

  Manual för material till Nativeannons

  Displayannonsering

  Vikt

  Annonsvikt är den totala (summerade) filstorleken på allt innehåll i annonsen som levereras till webbläsaren vid en given fas. Eventuella mätscript ska räknas in här.

  Mobil Desktop
  Statisk bild 150 kb 200 kb
  Animerad GIF 150 kb 200 kb
  Video Outstream 20 mb 20 mb
  Flash Ej tillåtet Ej tillåtet
  HTML initial load 150 kb 200 kb
  HTML polite load 500 kb 1000 kb
  HTML user-initiated load Obegränsat Obegränsat

  Materialtyper

  Statisk bild / animerad GIF

  Filformat: JPEG, PNG, GIF.

  HTML5-material
  Generell information

  Vi använder Google Ad Manager (tidigare känt som DoubleClick for Publishers – DFP) annonshanteringssystem (ad server) och riktlinjerna nedan är skrivna för att fungera med detta system. Material som inte följer riktlinjerna kommer tyvärr inte att godkännas.

  HTML-material som inte servas via tredjepartsleverantör ska skickas till oss som en zippad mapp med alla filer som ingår i produktionen. Materialets huvudfil ska döpas till index.html.

  Detta är huvudfilen som kommer att laddas in först och initiera andra komponenter som t.ex. CSS- och JavaScript-filer. Klicktracking-komponenten som nämns längre ned ska befinna sig i index.html-filen. Resurser och bibliotek ska inte levereras i separata mappar som t ex “img”, “css”, “js”-mappar.

  Kunden ansvarar för att pekningen till bilder, javascript, css etc. är rätt i materialet. Tänk på att HTML-filen måste ligga i rotmappen. Max 15 st annonsanrop tillåtna för initial load.

  Relativa sökvägar ska användas till resurser och filer i materialet.

  Referenser till externa resurser* ska vara absoluta och starta med ://

  Vidare måste de av säkerhetsskäl stödja SSL/TLS.

  JavaScript console​-metoder är inte tillåtna.

  Geo Location och liknande Web API:er som kräver användares godkännande får enbart användas efter användarinteraktion.

  * Så som CDN och externa fontbibliotek.

  Polite load bör användas sparsamt och enbart där det kan motiveras för en bättre annonsupplevelse. Annonsen bör alltid ladda ett grundläggande budskap redan vid den initiala laddningen och då börja mäta viewability för att undvika tomma förbiscrollade annonsytor och låga inscreen-värden.

  Tänk på att den zippade HTML-mappen ungefär halverar materialets vikt. Den upp-zippade filen inkl. extern fil-laddning måste klara sig inom den totala vikten (se ovan).

  Notera att mätskript och skript från 3:e-part så som Google, Sizmek och Adform i snitt väger 70-90kb extra (utöver det faktiska annonsmaterialet) och att denna extra vikt räknas in som en del av totalvikten.

  Kom ihåg att det är fullt möjligt att ladda in extra resurser efter användarinteraktion. Dessa resurser räknas inte in i de totala initiala storleksbegränsningarna.

  SVG inom HTML stödjs ej. Det är däremot möjligt att inkludera stand-alone .svg-filer och använda dom som referenspunkter i HTML-materialet.

  Vi använder oss av friendly iframes​ som leveranssätt.

  Det är per default inte tillåtet att bryta sig ut från iframe (frame busting).

  Prestanda

  Försök använda CSS för animationer så långt det går istället för JavaScript-bibliotek.

  Animera aldrig gömda element.

  Försök få ner antalet anrop.

  Undvik att ladda in tungt material som t.ex. video innan användarinteraktion.

  Maximalt antal anrop (requests) är 15 st per annonsmaterial.

  Material måste påbörja rendering av visuella element inom 0,5 sekunder.

  Genomsnittlig processoranvändning ska vara maximalt 30%, med maximal topp på 60%.

  Följ dimensioneringsriktlinjerna

  Till skillnad från bilder eller videoklipp har HTML-dokument inte egna dimensioner.

  Använd därför metataggen för storlek för att ange den avsedda storleken för ditt material och se till att ditt material renderas i rätt storlek:

  <meta name = ”ad.size” content = ”width = [x], height = [y]”> .

  HTML5-annonsmaterial kan bara ha fasta dimensioner (t.ex. 300×250, 468×360, 980×240 etc.). Dynamiska storlekar som ”Fluid” stöds inte.

  För HTML-material i Google Web Designer får minWidth och minHeight i parametern creativeProperties inte innehålla ett noll-väre.

  Exempelvis resulterar ”creativeProperties”: {”minWidth”: 0, ”minHeight”: 0, ”maxWidth”: 0, ”maxHeight”: 0} ett fel.

  Här är ett exempel på metatagg för en fast storlek (till exempel 300×250):

  <meta name = ”ad.size” content = ”width = 300, height = 250”> 

  Klick-URL

  Materialet måste vara anpassat efter annonssystemet Google Ad Manager (tidigare DFP) som vi använder oss av.

  Variabeln clickTag bör användas som definition för click-through URL i alla klickbara ytor i annonsen. Detta för att vi ska kunna mäta klick på den. Läs mer i Googles Studio Hjälpcenter.

  Vi rekommenderar alltså att använda clickTag dvs att INTE hårdkoda click-through URL:en.

  Google Ad Manager varnar om det saknas korrekt clickTag eller om det finns en URL hårdkodad i annonsen.

  clickTagen skall vara enkel för ad servern att läsa av, använd ingen minification eller obfuscation. (Däremot är det inga problem att använda det på resten av materialet).

  Scriptet för clickTag variabeln måste ligga i head-taggen.

  Försäkra er om att alla ytor som ska vara klickbara använder clickTag-variabeln som definition för click-through URL.

  Exempel där clickTag är implementerad i HTML koden:

  ————————————————————————

  <html>

  <head>

  <meta name=“ad.size” content=“width=300,height=250″> <script type=“text/javascript”>

  var clickTag = “http://www.google.com“; </script>

  </head>

  [The rest of your creative code goes here.] </html>

  OBS! Försäkra er om att ytor som ska vara klickbara använder clickTag-variabeln som definition för click-through URL:

  <a href=”javascript:window.open(window.clickTag)”> <img src=”images/dclk.png” border=0>

  </a>

  Vi testar att det går att klicka på materialet samt att klicken räknas.

  Var noga med att leverera materialet i god tid. Materialdag minst tre arbetsdagar innan första införingsdag.
  Vertikal scroll i annonsen som ska gå i desktop är inte tillåten. Vertikal scroll i material som ska gå i mobil eller läsplatta tillåts endast om den kreativa utformningen kräver det.

  Hosting / tredjepart

  HTML-material måste hostas av oss eller av godkänd tredjepartsleverantör. Om man inte använder en godkänd
  tredjepartsleverantör så måste materialet skickas till oss.
  Vi tar inte emot egenservat (egenservat = material som läggs upp på egen server) HTML material genom en Iframe.

  Video i displayannons

  För video i en displayannons gäller samma viktkrav som för HTML-annonser. För längre/tyngre film krävs ”user-initiated load” vilket betyder att läsaren ges möjlighet att välja att starta videon med en playknapp. ”Mouse over” räknas inte som en user-initiated load. Video måste streamas och får ej laddas in.

  Pre-/midroll i TV-klipp

  Visas direkt i anslutning till redaktionellt videoinnehåll. Prerolls visas innan det redaktionella innehållet börjar spelas och midrolls motsvarar ett vanligt reklamavbrott under innehållet.
  Minimummått 640×360
  Rekommenderat 1280×720
  Maxvikt 30 MB
  Filformat MOV, MP4, MPG, WMV
  Tips: För tunga filer så kan tjänster som wetransfer.com eller sprend.com vara lämpligt att använda.

  Specifikation för Takeover (responsiv)

  Nedan följer en specifikation på vilka typer av filer/material vi behöver för att producera/boka en responsiv takeover. Gäller både Desktop och Mobil:

  1.Liggande storlek: 1920×1080 – Bakgrund [Format: jpg]. Vikt: 200 kb

  2.Liggande storlek: 1920×1080 – Förgrund [Format: png]. Vikt: 100 kb

  Säkerhetsområde på 100 px runt om för bakgrundsbilden. Det behövs inte för förgrundsbilden.

  3. Stående storlek: 1080×1920 – Bakgrund [Format: jpg]. Vikt: 200 kb
  4. Stående storlek: 1080×1920 – Förgrund [Format: png]. Vikt: 100 kb
  Säkerhetsområde på 300 px runt om för bakgrundsbilden. Det behövs inte för förgrundsbilden.

  Fyra filer/material totalt [oavsett device]
  Två olika storlekar [1920×1080=liggande + 1080×1920 = stående]
  Två olika filformat [jpg+png]

  Display Takeover Video

  Dimension Desktop: 1920x1080px
  Dimension Mobil: 1080x1920px
  Filformat: mp4
  Rekommenderad maxvikt: 3,5 Mb

  Ordförklaring

  HTML initial load

  Summerad filstorlek på allt innehåll i annonsen som levereras till webbläsaren för initial visning av annonsen. Alla filer inkluderas bilder, HTML, CSS, JS och delade bibliotek och andra filtyper.

  HTML polite load

  Extra annonsinnehåll för annonser som behöver ytterligare utrymme för rich media. Annonsen måste lyssna efter webbläsarhändelsen onload och bygga utlösare för polite load därefter.

  HTML user-initiated load

  Inkluderar obegränsad filladdning för annonsinnehåll som laddas efter användarinitierad annonsinteraktion, som klick/swipe. Medan inga begränsningar har lagts på användarinitierad laddning borde annonsutvecklare betrakta användarupplevelse och laddningsprestanda som en del av sin annonsdesign. Innehållet i användarinitierade annonser ska optimeras för laddningsprestanda och endast nödvändigt innehåll bör laddas.

  Mouse over

  En action triggas av att användaren flyttar eller håller muspekaren över ett objekt/annons.

  Övrigt

  Ljud måste vara användarinitierat (får ej starta automatiskt). Mouse over räcker inte. Undantag från detta görs där tydlig nedräkning sker vid mouse over innan ljud aktiveras automatiskt.

  Leverans

  Inlämning av annonsmaterial lämnas via en länk som skickas ut vid annonsbokning.

  För frågor kontakta:

  thomas.nilsson@trelleborgsallehanda.se
  Annonsproducenten ansvarar för materialets funktionalitet och utformning.
  Materialet får inte utformas på så sätt att annonsen kan misstagas för redaktionellt innehåll.

  Övrigt

  Annonsvillkor

  Se villkor för annonsering här

  Integritetspolicy

  För vår nyhetssajt finns på kundtjänst-sidan.