Trelleborgs Allehanda

Annonsera i Trelleborgs Allehanda – hög trovärdighet
Annonser som ger effekt
Kapitalstark målgrupp

I relation till den stora mängden mediekanaler som finns, så har lokaltidningar en mycket stark ställning.

Vi är huvudmediet där du når flest personer i vår region varje dag och dessutom i ett lokalt sammanhang. Vi är kända för att ha ett starkt lokalt engagemang, vilket bidrar till att du syns ihop med ett varumärke som har högt förtroende. Även annonserna är en del av nyhetsflödet och välkomnas av de allra flesta i morgontidningen. Läsarna har betalt för att läsa innehållet i tidningen och tycker om och förväntar sig annonser.

Läs mer

 • Trelleborgs Allehandas läsare

  Räckvidd

  21.000 personer

  Med Heltäckning når ni ännu fler

  Boka din annons utvalda dagar då Trelleborgs Allehanda distribueras i 22.000 ex till alla i Trelleborgs kommun.

  Se vilka datum som gäller för heltäckning här.

  Komplettera med digitalt

  51.900 kontakter*

  *Kontakter: Totala summan av läsare av tidningen och besökare på sajten oavsett om det är samma personer.

   Källa: Sifo Orvesto Helår 2021 samt Google Analytics maj-sep 2022.

 • Priser

   

   

  Specialplaceringar med priser och övrig information visas nedan.

Priser Textsida 2023


Modul 68= 248×372 mm
Textsida färdigt material: 57.840 kr
Textsida inkl produktion: 59.040 kr

Modul 64= 248×178 mm
Textsida färdigt material: 28.920 kr
Textsida inkl produktion: 30.120 kr

Modul 38= 122×360 mm
Textsida färdigt material: 28.920 kr
Textsida inkl produktion: 30.120 kr

Modul 34 = 122×178 mm
Textsida färdigt material: 14.460 kr
Textsida inkl produktion: 15.160 kr

Modul 62= 248×88 mm
Textsida färdigt material: 14.460 kr
Textsida inkl produktion: 15.160 kr

Modul 61= 248×43 mm
Textsida färdigt material: 7.230 kr
Textsida inkl produktion: 7.930 kr

Modul 32= 122×88 mm
Textsida färdigt material: 7.230 kr
Textsida inkl produktion: 7.920 kr

Modul 23= 80×133 mm
Textsida färdigt material: 7.230 kr
Textsida inkl produktion: 7.920 kr

Modul 22= 80×88 mm
Textsida färdigt material: 4.820 kr
Textsida inkl produktion: 5.320 kr

Modul 21= 80×43 mm
Textsida färdigt material: 2.410 kr
Textsida inkl produktion: 2.710 kr

Modul 12= 38×88 mm
Textsida färdigt material: 2.410 kr
Textsida inkl produktion: 2.710 kr

Modul 11= 38×43 mm

Textsida färdigt material: 1.205 kr
Textsida inkl produktion: 1.505 kr

Repetitionsrabatt

Textsida och eftertextsida: 30% på 2:a införandet inom 7 utgivningsdagar. (Gäller ej färgtillägg)

Annonspaket

Vi kan erbjuda olika annonspaket i olika format och frekvens. Kontakta annonsavdelningen eller din ordinarie annonskontakt för ytterligare information.

Vi kan hjälpa dig med grafisk produktion. Se mer här.

Se teknisk information här.