Trelleborgs Allehanda

Annonsera i Trelleborgs Allehanda – hög trovärdighet
Annonser som ger effekt
Kapitalstark målgrupp

I relation till den stora mängden mediekanaler som finns, så har lokaltidningar en mycket stark ställning.

Vi är huvudmediet där du når flest personer i vår region varje dag och dessutom i ett lokalt sammanhang. Vi är kända för att ha ett starkt lokalt engagemang, vilket bidrar till att du syns ihop med ett varumärke som har högt förtroende. Även annonserna är en del av nyhetsflödet och välkomnas av de allra flesta i morgontidningen. Läsarna har betalt för att läsa innehållet i tidningen och tycker om och förväntar sig annonser.

Läs mer

 • Trelleborgs Allehandas läsare

  Räckvidd

  18.000 personer

  Med Heltäckning når ni ännu fler

  Boka din annons utvalda dagar då Trelleborgs Allehanda distribueras i 22.000 ex till alla i Trelleborgs kommun.

  Se vilka datum som gäller för heltäckning här.

  Komplettera med digitalt

  51.900 kontakter*

  *Kontakter: Totala summan av läsare av tidningen och besökare på sajten oavsett om det är samma personer.

   Källa: Sifo Orvesto Helår 2022 samt Google Analytics maj-sep 2022.

 • Priser

   

   

  Specialplaceringar med priser och övrig information visas nedan.

Priser, färdigt material


Modul 68= 248×372 mm
Textsida färdigt material: 57.840 kr
Produktion, se nedan.

Modul 64= 248×178 mm
Textsida färdigt material: 28.920 kr
Produktion, se nedan.

Modul 38= 122×360 mm
Textsida färdigt material: 28.920 kr
Produktion, se nedan.

Modul 34 = 122×178 mm
Textsida färdigt material: 14.460 kr
Produktion, se nedan.

Modul 62= 248×88 mm
Textsida färdigt material: 14.460 kr
Produktion, se nedan.

Modul 61= 248×43 mm
Textsida färdigt material: 7.230 kr
Produktion, se nedan.

Modul 32= 122×88 mm
Textsida färdigt material: 7.230 kr
Produktion, se nedan.

Modul 23= 80×133 mm
Textsida färdigt material: 7.230 kr
Produktion, se nedan.

Modul 22= 80×88 mm
Textsida färdigt material: 4.820 kr
Produktion, se nedan.

Modul 21= 80×43 mm
Textsida färdigt material: 2.410 kr
Produktion, se nedan.

Modul 12= 38×88 mm
Textsida färdigt material: 2.410 kr
Produktion, se nedan.

Modul 11= 38×43 mm

Textsida färdigt material: 1.205 kr
Produktion, se nedan.

Produktionspriser

Annonsstorlek 11

Produktion 250 kr. Repetition med ändring 225 kr.

Annonsstorlek 12 & 21

Produktion 300 kr. Repetition med ändring 250 kr.

Annonsstorlek 22

Produktion 400 kr. Repetition med ändring 300 kr.

Annonsstorlek 32, 23, 61

Produktion 500 kr. Repetition med ändring 350 kr.

Annonsstorlek 34 & 62

Produktion 800 kr. Repetition med ändring 500 kr.

Annonsstorlek 38 & 64

Produktion 1000 kr. Repetition med ändring 500 kr.

Annonsstorlek 68

Produktion 2000 kr. Repetition med ändring 500 kr.

Annonsstorlek Uppslag

Produktion 4000 kr. Repetition med ändring 500 kr.

Repetitionsrabatt

Textsida och eftertextsida: 30% på 2:a införandet inom 7 utgivningsdagar. (Gäller ej färgtillägg)

Annonspaket

Vi kan erbjuda olika annonspaket i olika format och frekvens. Kontakta annonsavdelningen eller din ordinarie annonskontakt för ytterligare information.

Vi kan hjälpa dig med grafisk produktion. Se mer här.

Se teknisk information här.